Polityka prywatności

1. Edenred Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rozbrat 44a, kod pocztowy 00-419  (dalej „Edenred” lub „My”) właściciel strony www.nowalojalnosc.pl (dalej „Strona”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników strony i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

2. Twoje dane osobowe – jeśli podasz nam je w formularzu rejestracyjnym - oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie (np. przez pliki cookies) są przetwarzane z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Zawsze przysługuje Ci prawo wglądu do dotyczących Ciebie danych osobowych oraz masz możliwość ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.

3. Twoje dane osobowe podane nam w formularzu rejestracyjnym przetwarzane będą przez Edenred wyłącznie w celach marketingowych podanych przy każdym takim formularzu. Administratorem danych osobowych jest Edenred Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Rozbrat 44a, kod: 00-419)

4. Nie przekazujemy i nie dokonujemy obrotu (nie sprzedajemy, nie użyczamy) Twoich danych osobowych innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez Nas dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Przetwarzane dane osobowe są także powierzane firmom, z których usług korzystamy (dostawcy narzędzi IT), jednak jest to powierzenie wyłącznie „techniczne” (Edenred zachowuje pełną kontrolę nad celami przetwarzania), a dostawcy narzędzi informatycznych zapewniają bezpieczeństwo przechowywania danych zgodnie z wymogami prawa.

5. Gromadzimy informacje pozyskiwane automatycznie (Google Analytics, Pixel Facebooka), dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Stronę i korzystających z usług świadczonych w ramach Strony. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Strony, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności strony. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa na ich żądanie wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dane te mogą być także są także powierzane firmom, z których usług korzystamy (dostawcy narzędzi IT), jednak jest to powierzenie wyłącznie „techniczne” (Edenred zachowuje pełną kontrolę nad celami przetwarzania), a dostawcy narzędzi informatycznych zapewniają bezpieczeństwo przechowywania danych zgodnie z wymogami prawa.

6. Strona stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików przechowywanych na dysku Twojego komputera, służących zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania. Mechanizm cookies nie ma na celu do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach strony, stosowany jest jedynie w celu agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników strony. Możesz zawsze usunąć cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu ze strony.

7. Strona zawiera odnośniki/linki do innych stron WWW. Edenred nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

8. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności możesz zwasze zgłaszać poprzez adres e-mail: ebook@nowalojalnosc.pl